คลังเก็บผู้เขียน: siamaccounting

Siam Accounting บางแค ดีที่สุด 089-669-2566

สยามบัญชีกิจ เป็นบริษัท บัญชี ที่ดีเอาใจใส่ เราทำอะไร : จดทะเบียนตั้งบริษัท-บัญชี-ตรวจสอบบัญชี-VISA-ที่ปรึกษา เราทำอย่างไร : เอาใจท่านมาใส่ใจเรา เรามีอะไรดี : ความรู้-ประสบการณ์-ความใส่ใจ เรามีสิ่งสำคัญมาก : เราเชื่อว่า”เราทำได้ตามที่ใจท่านคิด” ท่านติดต่อเรา : สยามบัญชีกิจ คุยกันก่อน 089-669-2566 แนวคิดที่เราเชื่อ : ความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของความสำเร็จ เชื่ออย่างไร คิดอย่างไร เราจะเดินไปอย่างนั้น (จากความคิดคุณตัน อิชิตัน หรือ ตัน ไม่ตัน) บริการทั้ง กรุงเทพ – ทั่วประเทศ Hotline: 089-669-2566 Tel : … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

มีปัญหา……………….เรื่องงานบัญชี ปวดหัว………..กับภาษีที่รุมเร้า สยามบัญชีกิจ ช่วยท่านได้ สยามบัญชีกิจ  ….   เป็นผู้เชี่ยวชาญ เก่ง งานบัญชีาษีอากร…ที่มีผลงาน     และประสบการณ์มายาวนานกว่า 20  ปี สยามบัญชีกิจ  ….    ทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ……ด้วยนักบัญชีที่เชี่ยวชาญ….พร้อมนำส่งภาษีเป็นรายเดือน สยามบัญชีกิจ  ….  รับตรวจสอบบัญชี ……….โดยทีมงานผู้สอบบัญชีที่มีใบอนุญาต สยามบัญชีกิจ  ….    จะเป็นผู้วางแผนภาษีและติดต่อกรมสรรพากรแทนท่าน……โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์ แนะนำ …….    ประสานงานให้เสร็จ สยามบัญชีกิจ  ….    รับจดทะเบียน ……. ร้านค้า …… ห้างหุ้นส่วน …… บริษัท     รับขึ้นทะเบียนและยื่นประกันสังคม .โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สยามบัญชีกิจ  ….    รับทำระบบเงินเดือน Payroll Outsource … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

บัญชีภาษีอากร

ในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านบัญชีและการเงินของกิจการมีความต้องการข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อใช้ในบริหารงานเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจให้ได้ง่ายและรวดเร็ว ในการประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการซื้อขายสินค้า ผลิตสินค้า ให้บริการหรือการนำเข้า-ส่งออก ซึ่งต้องการข้อมูลด้านทางบัญชีและการเงินที่มีความถูกต้อง ทั้งด้านหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร โดยทั่วไปกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชี (Financial Profit & Loss) กับกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร (Taxable Profit & Loss) จะคำนวณตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป แต่ในทางภาษีอากรนั้นมีบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี มาตรา 70 ตรี และมาตรา 74 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นเพื่อให้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จึงต้องทำการปรับปรุงรายการในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายในบัญชีการเงินที่ได้บันทึกไว้แล้วตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป เฉพาะรายการที่ขัดแย้งกับกฎหมายภาษีอากรเพื่อให้สอดคล้องถูกต้องตามหลักการภาษีอากร  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

จัดทำบัญชี

จัดทำบัญชี และ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ • ก้าวแรกของสยามบัญชีกิจ    สยามบัญชีกิจ เกิดจากความตั้งใจ และความร่วมมือของอาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน การลงทุนและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 15 ปี โดยเน้นการให้บริการบัญชีภาษี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มกิจการ ตลอดจนการขยายธุรกิจและการลงทุน ทั้งในรูปของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  • จัดทำบัญชี   สยามบัญชีกิจให้บริการจัดทำบัญชีสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถจะหานักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญได้ โดยสยามบัญชีกิจให้บริการตามมาตรฐานขั้นสูงเพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้  สยามบัญชีกิจใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ล่าสุดเพื่อให้บริการจัดทำบัญชี สยามบัญชีกิจให้คำยืนยันจะส่งรายงานบัญชีที่ถูกต้องและทันต่อเวลาที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนให้บริการครบวงจรด้านบัญชีและภาษี  • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ   สยามบัญชีกิจมีทีมเจ้าหน้าที่บัญชีและภาษี คอยให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและภาษีในเรื่องต่างๆ ตลอดจนเรื่องโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ติดต่อ: สาขากรุงเทพ : คุณกิตติชัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น